General Services

Our fully-equipped clinic offers a full range of professional veterinary services. You can schedule an appointment on Facebook by clicking the button below or through the chat widget.

Try our telemedicine options!

View services

Parasite control / Kiểm soát ký sinh trùng

Prevention of parasites is much easier than eliminating parasites once a pet is infected. Internal parasites, such as worms, can cause chronic gastrointestinal problems. This is why it is important to deworm your pet regularly. External parasites such as fleas, ticks, or mites can irritate pets and carry disease. External parasite preventatives need to be repeated every one to three months.

TIẾNG VIỆT

Việc gắn chip vào cơ thể thú cưng của bạn là vĩnh viễn và không bị tách rời khỏi cơ thể của bé. Trường hợp  khi thú cưng của bạn bị lạc hay bị trộm, con chip và thông tin đăng ký bên trong sẽ là bằng chứng chứng minh quyền sở hữu của bạn và bé. Tuy nhiên, ở miền Trung Việt Nam hiện nay vẫn chưa có nhiều đầu đọc vi mạch. Gắn chip cho thú cưng là việc cần làm khi bạn đi du lịch nước ngoài.

Telemedicine / Dịch vụ gọi tư vấn từ xa

If you are unable to make it to the clinic, our veterinarian can schedule a 20-minute phone consultation.

Tiếng Việt

Nếu bạn không thể đến phòng khám, bác sĩ của chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian cho cuộc gọi tư vấn 20 phút từ xa.

Health checks / Kiểm tra sức khỏe

During a health check (also referred to as a consultation), the vet will discuss any concerns you have regarding the wellbeing of your pet, and explain in detail what can be done to help your pet have the best health.

Tiếng Việt

Trong quá trình kiểm tra sức khỏe (Hay còn gọi là tư vấn sức khỏe), Bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về những mối lo âu, tình trạng sức khỏe thú cưng của bạn cũng như giải thích chi tiết những việc cần làm để giúp bé của bạn có điều kiện sức khỏe tốt nhất.

Hospitalization / Điều trị tại bệnh viện

When your pet is unwell and has been admitted into our hospital for overnight care we will take care of them as they are ours. Your hospitalized pet will be comfortable, monitored throughout the night, and provided with pre discussed medication.

Tiếng Việt

Khi thú cưng của bạn không khỏe và đã được đưa đến phòng khám của chúng tôi để chăm sóc qua đêm, chúng tôi sẽ tận tâm chăm lo cho các bé như chính thành viên trong gia đình của mình. Thú cưng của bạn sẽ cảm thấy thoải mái, được theo dõi suốt đêm và được cung cấp thuốc điều trị đầy đủ.

Vaccinations / Vắc xin

It is important that your pet has up-to-date vaccinations to protect them from diseases and illnesses.  The vet can provide all of the appropriate vaccinations for you. These vaccines will keep your pet healthy in this country, and will demonstrate to other countries that you have taken good care of your pet.

Tiếng Việt

Việc cập nhật lịch tiêm vắc xin để bảo vệ thú cưng của bạn khỏi bị ốm và các bệnh tật khác là rất quan trọng. Bác sĩ thú y của chúng tôi có thể cung cấp các loại vắc xin phù hợp dành cho bạn. Những loại vắc xin này sẽ giúp thú cưng của bạn khỏe mạnh ở trong nước và cũng sẽ chứng minh với những nước khác bạn chăm sóc thú cưng của mình tốt như thế nào.

For all the Paws International Clinic’s existing clients, there is the Digitail app! Digitail keeps all your pet’s data is in one place. Access it anytime, anywhere – it’s easy and free!

COVID-19 Update

Paws International Clinic Da Nang will remain open to address your pet’s urgent and emergency needs.

If your medical concern is mild or you’re managing a chronic condition, our Veterinarians are also available to assist you via Messenger, Facetime or Zoom! Leave a message on Facebook and our team will arrange a TeleVet Call with one of our veterinarians.