Diagnostics

Our fully-equipped clinic offers a full range of professional veterinary services. You can schedule an appointment on Facebook by clicking the button below or through the chat widget.

Ultrasound / Siêu âm

Ultrasound can diagnose problems earlier by using sound waves to painlessly penetrate a pet’s organs and capture images. It is the best, noninvasive, non-painful way to evaluate fluid-filled and soft tissue organs in pets. These organs include the pet’s liver, spleen, kidney, pancreas, eyes, lymph nodes, testicles, intestinal tract, prostate, uterus/ovaries, and heart.

TIẾNG VIỆT

Siêu âm có thể chẩn đoán các vấn đề bằng cách sử dụng sóng âm thanh để xâm nhập vào các cơ quan của thú cưng một cách không đau đớn và chụp ảnh. Đây là cách tốt nhất, không xâm lấn, không gây đau đớn để đánh giá các cơ quan mô mềm và chứa đầy chất lỏng ở thú cưng. Những cơ quan này bao gồm gan, lá lách, thận, tuyến tụy, mắt, hạch bạch huyết, tinh hoàn, đường ruột, tuyến tiền liệt, tử cung / buồng trứng và tim của các bé.

X-ray (minimum 2 to 3 views)

X-ray (or radiography) is a diagnostic procedure that allows us to see inside your pet’s body to assess their bones and organs for any issues or diseases. X-ray is a commonly used imaging technique that helps provide vets with more information to help us learn about what is going on inside a dog or cat.

TIẾNG VIỆT

X-Ray (hoặc X quang) là thủ tục chẩn đoán cho phép chúng tôi nhìn vào phía bên trong cơ thể thú cưng để đánh giá xương và các cơ quan của các bé nếu có bất kỳ vấn đề hoặc bệnh nào. X-quang là một kỹ thuật hình ảnh thường được sử dụng giúp cung cấp cho bác sĩ thú y nhiều thông tin hơn để giúp tìm hiểu về những gì đang xảy ra bên trong cơ thể của các bé chó và mèo.

Blood sampling / Xét nghiệm máu

If we are ordering your pet’s blood work, it will most likely be in the form of a Complete Blood Count, or else a Blood Chemistry (serum) test.

The Complete Blood Count, or CBC, shows our veterinarians your pet’s hydration status, anemia, infection, blood clotting ability, and immune system response.

TIẾNG VIỆT

Về việc yêu cầu xét nghiệm máu, nó sẽ thuộc về dạng xét nghiệm công thức máu hoàn chỉnh hoặc sẽ là xét nghiệm hóa sinh học (huyết thanh).

Xét nghiệm công thức máu hay còn gọi là CBC sẽ giúp các bác sĩ nhận biết về tình trạng thiếu nước, thiếu máu, nhiễm trùng, khả năng đông máu và phản ứng của hệ thống miễn dịch cho thú cưng của bạn.

Cytology / Tế bào học

Cytology, the microscopic examination of tissue samples spread onto slides, is a powerful tool for the evaluation of skin lesions in small animal patients. In many cases, cytology can provide a definitive diagnosis for skin masses.

TIẾNG VIỆT

Tế bào học, kiểm tra bằng kính hiển vi các mẫu mô lan truyền trên các hình chiếu , là một công cụ quan trọng để đánh giá các tổn thương da ở các bé mèo con và chó con. Trong nhiều trường hợp, tế bào học có thể cung cấp chẩn đoán xác kết quả về tình trạng da của các bé.

Skin scrapes / Phương pháp cạo da

A skin scraping is performed by collecting a sample of skin cells with the use of a scalpel blade. The blade is used to gently scrape layers of the skin, usually until a small amount of blood is seen, so that our veterinarians can gather cells deep in the skin.

TIẾNG VIỆT

Việc cạo da được thực hiện bằng cách dùng lưỡi dao mổ nhỏ cào trên da để thu thập những mẫu tế bào da của bé. Chúng mình dùng lưỡi dao để cạo nhẹ các lớp da, cho đến khi nhìn thấy đường máu đỏ,từ đó, các bác sĩ có thể thu thập các tế bào sâu trong da.

Histopathology / Mô học tế bào

Histopathology is the examination of samples of whole tissues and is performed on a solid piece of tissue that has been collected surgically. With this type of laboratory examination, the accuracy of a diagnosis is usually high.

TIẾNG VIỆT

Mô bệnh học là kiểm tra các mẫu của toàn bộ mô và được thực hiện trên một mảnh mô rắn đã được thu thập bằng phẫu thuật. Với loại xét nghiệm này, độ chính xác thường khá cao.

Urinalysis / Xét nghiệm nước tiểu

Urine is one of the ways your pet’s body eliminates wastes and toxins. Urinalysis is a routine test that reports the physical and chemical properties of urine. It is used mainly to assess the health of the kidneys and urinary system, but it can also reveal problems in other organ systems, and is important for diagnosing metabolic disease such as diabetes mellitus.

TIẾNG VIỆT

Nước tiểu là một trong những cách để thú cưng của bạn loại bỏ chất thải và độc tố. Xét nghiệm nước tiểu là một cách thông thường để giúp nhận biết các tính chất vật lý và hóa học của nước tiểu. Nó được sử dụng chủ yếu để đánh giá sức khỏe của thận và hệ tiết niệu, nhưng nó cũng có thể tiết lộ các vấn đề trong các hệ cơ quan khác, và đặc biệt quan trọng để chẩn đoán bệnh chuyển hóa như đái tháo đường.

Fecal flotation / Xét nghiệm ly tâm nối phân

Fecal flotation is a routine test used in veterinary clinics to diagnose internal parasites or “worms”. The test detects the eggs of mature parasites that live inside the body and pass their eggs to the outside by shedding them into the host’s feces.

TIẾNG VIỆT

Xét nghiệm ly tâm nối phân thường được sử dụng trong các phòng khám thú y để chẩn đoán ký sinh trùng nội hoặc “giun”. Xét nghiệm phát hiện trứng của ký sinh trùng trưởng thành sống bên trong cơ thể và truyền trứng ra bên ngoài bằng đường thải qua phân của vật chủ.

For all the Paws International Clinic’s existing clients, there is the Digitail app! Digitail keeps all your pet’s data is in one place. Access it anytime, anywhere – it’s easy and free!

COVID-19 Update

Paws International Clinic Da Nang will remain open to address your pet’s urgent and emergency needs.

If your medical concern is mild or you’re managing a chronic condition, our Veterinarians are also available to assist you via Messenger, Facetime or Zoom! Leave a message on Facebook and our team will arrange a TeleVet Call with one of our veterinarians.